Byznys pro společnost

Byznys pro společnost

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility).

 

Byznys pro společnost je národní partner organizace CSR Europe

Byznys pro společnost je národním partnerem CSR Europe, největší evropské organizace zaměřené na sdílení CSR problematiky napříč svými členskými organizacemi a podporující vytváření CSR hodnot v oblasti byznysu a veřejné správy pro sladění trvalé udržitelnosti a konkurenceschopnosti v moderní Evropě.

 

Byznys pro společnost sdružuje a propojuje odpovědné firmy

Platforma Byznys pro společnost sdružuje společnosti, které jsou při podnikání citlivé ke svému okolí a podporují zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují. Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí. Členové platformy věří, že tento přístup k podnikání dlouhodobě přispívá i k jejich prosperitě a úspěchu.

Platforma vytváří prostor pro spolupráci firem, sdílení zkušeností a pomáhá zavádět profesionální nástroje pro udržitelné podnikání.

 

Cíle platformy Byznys pro společnost:

  • Diskutovat a nacházet standardy pro jednotlivé oblasti odpovědného podnikání.
  • Kultivovat způsob podnikání a přístupy k byznysu v České republice.
  • Přinášet nové trendy a příležitosti pro firmy v oblasti odpovědného přístupu.
  • Propagovat inovativní modely odpovědného přístupu pro lokální trh a podmínky.
  • Motivovat společensky odpovědné chování firem a jiných institucí.
  • Zapojit stakeholdery do vytváření řešení přínosných pro společnost.
  • Angažovat mladé leadery do problematiky odpovědného přístupu.

Byznys pro společnost Leadership team

Odborně a koncepčně rozvíjí myšlenky a cíle platformy Byznys pro společnost. Je složen z majitelů firem, leaderů a významných osobností.  

 

Kdo je členem Byznys pro společnost

Členem platformy se může stát každá firma, bez ohledu na velikost a sektor působení, která se aktivně podílí na rozvoji společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a má odpovědný přístup ke komunitě, stakeholderům a životnímu prostředí. Více informací o podmínkách členství zde.