Finalisté a ocenění

Vítězné české projekty European CSR Award - krátký dokumentární spot:

Kategorie 1: Partnerství malých a středně velkých firem s neziskovým subjektem

 

Vítěz:
První chodská stavební společnost
Schody do života

 

Projekt Schody do života dlouhodobě podporuje vzdělávání chlapců z dětských domovů. Partnery projektu jsou dětské domovy a střední odborná učiliště. Cílem je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim je poskytnuto zázemí a podmínky pro to, aby se mohli vyučit řemeslu, osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu. Do projektu se zapojují přímo zaměstnanci i vedení firmy, kteří s hochy tráví svůj vlastní čas. Studentům je nabídnuta dlouhodobá stabilní spolupráce a rozvíjení projektu. Od chlapců je očekáván svědomitý přístup a pilné plnění povinností vyplývajících ze studia. Zapojení se do projektu znamená, že hoši budou nejen brát, ale také ukazovat své studijní výsledky a chuť se dále vzdělávat. Cílem je rozvíjet projekt po celé ČR, získat více potencionálních učňů a především partnerů, kteří budou chtít pomáhat dětem v této oblasti.


2. místo

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Pro Bono právní služby Nadaci Terezy Maxové dětem a Fóru dárců

 

3. místo

Centrum andragogiky s.r.o.

Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci

 

 

Kategorie 2: Partnerství velkých firem s neziskovým subjektem

 

Vítěz:
Accenture
Accenture Academy

 

Projekt Accenture Academy je společným projektem společnosti Accenture Central Europe a Nadace Terezy Maxové dětem, realizovaný ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka. Projekt Accenture Academy reaguje a nabízí řešení na palčivý celospolečenský problém - a to zvýšení šancí na uplatnění mladých lidí s ústavní historií na trhu práce, zvýšení jejich vzdělání a konkurenceschopnosti. Projekt Accenture Academy pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy a ústavní péči získat práci a pracovní zkušenosti. V dané oblasti vykrývá bílé místo, neboť většina aktivit se věnuje cílové skupině jen do té doby, po kterou pobývá v ústavech.

 

2. místo
Plzeňský Prazdroj
K-LEE-DECK

 

3. místo
ČEZ
Vzdělávací program ČEZ

 

4. místo
Veolia Voda Česká republika
MiNiGranty Veolia

 

5. místo
Pivovary Staropramen
Vztah s komunitami


Další účastníci soutěže:

(v abecedním pořadí)

ABB
AHOLD Czech Republic
ArcelorMittal Ostrava
Baxter BioScience
Česká pojišťovna
Československá obchodní banka
ČSAD Havířov
Deloitte Advisory
Deloitte Legal, advokátní kancelář
dm drogerie markt
GE Money Bank
GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA
IBM Česká republika
J&T Banka
JABLOTRON ALARMS
Nutricia
OKD
Panasonic Marketing Europe, GmBH organizační složka Česká republika
PricewaterhouseCoopers Česká republika
Procter & Gamble Czech Republic
RPG Byty
Siemens
Skanska
STEM/MARK
Step TRUTNOV
Telefónica Czech Republic