Komise

Hodnotící komisi soutěže European CSR Award tvoří zástupci / kyně komerčního a neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

 

Národní vítězové soutěže jsou vybráni na základě přínosu a dopadu, který má jejich partnerský projekt na společnost i byznys. Hodnotitelé se soustředili na inovativnost a dlouhodobou udržitelnost projektů.

 

Komise pro Kategorii 1 - Partnerství malých/středních firem s neziskovým subjektem:

 • Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti 
 • Lenka Kohoutová, poslankyně PČR, předsedkyně správní rady NFOZP
 • Monika Ladmanová, Strategic Public Relations, IBM Česká republika
 • Josef Tesařík, generální ředitel, TESCO SW
 • Dana Dvořáková, ředitelka korporátní komunikace, Telefónica Czech Republic 
 • Tomáš Rak, manažer udržitelného rozvoje, New World Resources
 • Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a vnějších vztahů, Pivovary Staropramen
 • Hana Zmítková, ředitelka pro styk s veřejností a životní prostředí Tetra Pak Česká republika
 • Vesselin Barliev, Public Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj

Komise pro Kategorii 2 - Partnerství velkých firem s neziskovým subjektem:
 • Zuzana Dvořáková, vedoucí katedry personalistiky, VŠE 
 • Vladimíra Drbalová, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU, Svaz průmyslu a dopravy
 • Milan Hejl, Managing Partner, AMI Communications 
 • Denisa Pavízová, specialistka marketingu, Antalis
 • Marie Kopecká, členka správní rady, Open Society Fund
 • Lenka Břeská, CSR Manager, GlaxoSmithKline
 • Karel Doubek, ředitel, Hotel Adria
 • Marta Koucká, oddělení politiky sociálního začlěňování MPSV
 • Milan Medek, ředitel marketingu, Kooperativa pojišťovna
 • Karel Vít, ředitel, odbor implementace fondů EU, MPSV ČR
 • Pavel Nepala, Managing Partner, Renomia
 • Lucia Zachariášová, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové komise: 

 • Marie Kopecká, členka správní rady, Open Society Fund
 • Vladimíra Drbalová, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU, Svaz průmyslu a dopravy
 • Milan Hejl, Managing Partner, AMI Communications 
 • Denisa Pavízová, specialistka marketingu, Antalis
 • Lenka Břeská, CSR Manager, GlaxoSmithKline
 • Karel Doubek, ředitel, Hotel Adria
 • Marta Koucká, oddělení politiky sociálního začlěňování MPSV
 • Monika Ladmanová, Strategic Public Relations, IBM Česká republika
 • Lenka Kohoutová, poslankyně PČR, předsedkyně správní rady NFOZP
 • Milan Medek, ředitel marketingu, Kooperativa pojišťovna
 • Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a vnějších vztahů, Pivovary Staropramen
 • Karel Vít, ředitel, odbor implementace fondů EU, MPSV ČR
 • Dana Dvořáková, ředitelka korporátní komunikace, Telefónica Czech Republic 
 • Hana Šilhánová, ředitelka, Nadace rozvoje občanské společnosti 
 • Pavel Nepala, Managing Partner, Renomia
 • Zuzana Dvořáková, vedoucí katedry personalistiky, VŠE 
 • Josef Tesařík, generální ředitel, TESCO SW
 • Tomáš Rak, manažer udržitelného rozvoje, New World Resources
 • Lucia Zachariášová, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Vesselin Barliev, Public Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj
 • Hana Zmítková, ředitelka pro styk s veřejností a životní prostředí Tetra Pak Česká republika