Podmínky účasti

Do soutěže European CSR Award se mohou přihlásit velké i malé podniky ze soukromého sektoru.

 

Nevládní neziskové organizace a organizace zastupující veřejný sektor se soutěže přímo zúčastnit nemohou, ale mohou být partnerem zúčastněných podniků.

 

Zapojit se mohou podniky malé, střední i velké. 

 

Pro projekty jsou připraveny dvě kategorie: pro velké podniky a pro malé a střední podniky.

 

Přihlásit se mohou pouze partnerské projekty komerčních firem s alespoň jedním nepodnikatelským partnerem (např. nevládní neziskové organizace, organizace z veřejného sektoru, školy, nemocnice).

 

Partnerské projekty musí být vytvořeny v uplynulých pěti letech.

 

Soutěž bude probíhat dvoukolově, finalisté postupující do druhého kola budou muset formálně doložit partnerství s nekomerčním subjektem a společenský přínos projektu.

  

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře, který je součástí webových stránek soutěže.

 

Přihlášky bude hodnotit komise složená ze zástupců různých odvětví z podnikatelského i nepodnikatelského sektoru.

 

Projekt European CSR Award bude probíhat od 3. prosince 2012 do června 2013, kdy proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v Bruselu. Ukončení přihlašování projektů  je do 28.února 2013.