Soutěžní kategorie

Soutěž European CSR Awards je vyhlášena ve dvou kategoriích.

 

Kategorie 1: Partnerství malých a stredně velkých firem s neziskovým subjektem

Tato kategorie je otevřena pro firmy, které jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost (a nejsou součástí skupiny) a zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejichž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

 

K zařazení do kategorie malá a střední firma je zapotřebí splnit všechna příslušná kritéria. Pokud firma jeden parametr překročí, spadá do kategorie velkých podniků.

 

Kategorie 2: Partnerství velkých firem s neziskovým subjektem

Tato kategorie je otevřena pro všechny firmy, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) nebo jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR nebo které jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR.